Teeme info kättesaadavaks

Teeme info kättesaadavaks internetis ja trükistel. Registreeritud kaubamärk imemees on mõeldud ennekõike järgmiste teenuste ja toodete pakkumiseks: reklaam, tekstitöötlus, graafiline kujundus, otsingumootoritega kindlustamine; veebisaitide ja infoportaalide loomise, disaini ja haldamise teenus; veebisaitide majutamine.

Sajandivahetuse paiku oli palju räägitud imesõna infoühiskond. Täpset definitsiooni sellele ei leitudki, mis oleks üheselt arusaadav olnud aga tundub, et praeguseks ajaks oleme selleni jõudmas või juba jõudnud. Info ei ole enam väheste väljavalitute poolt kontrollitav asi ja kõik inimesed mitte ainult ei kasuta seda, vaid ka toodavad ehk loovad sisu. Kuni interneti tulekuni oli info edastamise meedia või vorm ühesuunaline ehk tarbija pidi kasutama eraldi kanalit tagasisideks. Internetisuhtlus võimaldab kahepoolset infovahetust samas virtuaalses ruumis. Kaob ära füüsiline koht, kuhu tarbija peab toote või teenuse jaoks minema. Näiteks riik on paljud teenused digitaliseerinud, mis vähendab ametnike juurde kohalemineku vajadust. Infoühiskonna üheks tunnuseks oli ka digitaalne demokraatia ehk osalemine poliitiliste otsuste kujundamises.

Infoühiskond ja meedia

Toimetustest saab mööda minna ja avaldada oma teksti blogis või mõnes vabas portaalis. Televisiooni asemel võib teha oma video kättesaadavaks internetis ja sellele leida viiteid ning kaasamõtlejaid. Samuti on toimunud muutus äri puudutava info levikus. Kui veel 2004. ja 2005. aastal pakuti aktiivselt telefonikataloogides reklaami avaldamist, siis tänaseks päevaks on interneti levik selle ärimudeli tapnud.

Teeme info kättesaadavaks